Ishrana

Kada govorimo o zdravom životu i zdravoj hrani, ne možemo zanemariti vitamine. Postoje dve vrste vitamina: vitamini koji se rastvaraju u masnoći i vitamini koji se rastvaraju u vodi.

Pored vitamina za zdrav život i zdravu ishranu važni su i minerali. Postoji dve vrste minerala: makroelementi i elementi u tragovima.

Hrom je neophodan element u tragovima za životinje i za ljude. Jedina forma hroma koja može da bude iskorišćena od stane ljudskog organizma je trovalenti hrom.

Kako pomaže:

Kada govorimo o zdravoj hrani i pravilnoj ishrani, neophodno je razmatrati i sledeće makroelemente i elemente u tragovima:

Bakar

Za zdravu ishranu i zdrav život unošenje vitamina može biti veoma bitno. Najbolji način da se podmire potrebe tela je unošenje vitamina na prirodan način pravilnom i raznovrsnom ishranom.

Cink u ishraniutiče na širok spektar telesnih funkcija. Mi još uvek ne razumemo kako on radi i koliko je on od koristi organizmu. Može se ispostaviti da je važniji nego što mislimo.

Obično se u makroelemente ubrajaju sledeći elementi kalcijum Ca, magnezijum Mg, natrijum Na, kalijum K, i fosfor P, tj. oni neorganski nutritienti koji se unose u relativno većim dnevnim dozama, tj. više od 100 miligrama dnevno.

Često se postavlja pitanje koje su namirnice kiesele a koje su bazne. Ljudi bi voleli da imaju predstavu o tome kakva je hrana koju unose u svoj organizam. U osnovi, sve namirnice se dele na kisele, bazne i neutralne prema njihovoj pH vrednosti.

U predhodnim tekstovima govorili smo o raznim vitaminima, a posebno o vitaminu A i o kompleksu vitamina B. Sada nastavljamo sa ostalim vitaminima i njihovim dejstvom u čovekovom organizmu.

Vitamin C

Ponekad se postavlja pitanje da li je čokolada samo napast ili može da ima neko pozitivno delovanje na zdravlje ljudi. Treba odmah na početku uzeti u obzir da nisu sve čokolade iste: postoje različiti proizvođači, različite vrste čokolade sa različitim sastavom.

Pages