Piramida Mediteranske Ishrane

piramida mediteranske ishrane
Već više od 50 godina lekari znaju da su ljudi koji žive u mediteranskim krajevima zdraviji od onih u visoko industrijalizovanim zemljama. Smatra se da je jedan od glavnih razloga za to njihov način ishrane. Piramida mediteranske ishrane predstavlja jedan mogući zlatni standard koji promoviše dug život i dobro zdravlje.